HALKA GÖVDELİ TESTİ

19.yy. sonu - 20.yy. başı h.: 21.5 cm
d.ç.: 7.1 cm a.ç.: 4.8 cm
h.ç.: 14 cm

Halka gövdeli, dışa dönük ağızlı, boğumlu boyunlu, emzikli, dalgalı bir hatla gövdeye bağlanan kulplu ve halka kaidelidir. Kırmızı hamurlu kap üzerinde astar serpme tekniği ile çalışılmıştır. Beyaz astar, yer yer boya gibi fırça ile sürülmüş, kahverengi ve yeşil renk akıtma olarak kullanılmış ve testi sarı renkli sırla sırlanmıştır. Gövde üzerinde her iki yüzde de birbirlerinin simetriği olan ikişer kabartma rozet bulunmaktadır. Dibi sırlanmamıştır.